Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Heemstede

Geldend van 04-02-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Heemstede
Citeertitel Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Heemstede
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, artikel 1
  2. Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2010 01-02-2010 Nieuwe regeling

28-01-2010

De Heemsteder, 3 februari 2010

435979