Regeling vervallen per 06-01-2014

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Geldend van 14-01-2010 t/m 05-01-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009
Citeertitel Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  2. Wet bescherming persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2010 01-01-2010 06-01-2014 Nieuwe regeling

16-12-2009

De Heemsteder, 13 januari 2010

428219