Regeling vervallen per 01-10-2019

Beleidsregels bijzondere bijstand kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2013

Geldend van 18-07-2013 t/m 30-09-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2013
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 35, lid 1.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2013 01-01-2013 01-10-2019 nieuwe regeling

09-07-2013

De Goudse Post, 17-07-2013

827849