Regeling vervallen per 25-03-2022

Leggerboek regionale keringen: compartimenteringskeringen

Geldend van 07-06-2012 t/m 24-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Brabantse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Leggerboek regionale keringen: compartimenteringskeringen
Citeertitel Leggerboek regionale keringen: compartimenteringskeringen
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.1 Waterwet
  2. artikel 78 Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Red: De leggerkaarten zijn in te zien op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta en zijn tevens raadpleegbaar op www.brabantsedelta.nl .]

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2012 25-03-2022 nieuwe regeling

29-05-2012

waterschapsblad

12IT019754