Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2013’

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2013’
Citeertitel Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2013’
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 01-01-2014 Onbekend

02-01-2013

Onbekend

Onbekend