Organisatieverordening gemeente Vaals 2013

Geldend van 13-05-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Organisatieverordening gemeente Vaals 2013
Citeertitel Organisatieverordening gemeente Vaals 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Organisatieverordening Gemeente Vaals 2000.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2013 nieuwe regeling

05-02-2013

Vaalser Weekblad, 12-05-2013

JC130013