Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van de algemene subsidieverordening (Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013)

Geldend van 11-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van de algemene subsidieverordening (Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013)
Citeertitel Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, Artt. 143 en 145;
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23, eerste lid.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2020 artikel 8, 26, 38a

01-07-2020

prb-2020-4467

Onbekend.
31-03-2016 11-07-2020 wijziging van de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 37, 38, 40. Vervallen zijn artikelen 14 en 31.

12-12-2012

Provinciaal blad 2016, 1831

dos
01-07-2013 31-03-2016 nieuwe regeling

12-12-2012

Provinciaal blad, 2013, 1

dos