Regeling vervallen per 29-03-2018

Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden

Geldend van 01-09-2023 t/m 28-03-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden
Citeertitel Verordening geldelijke voorzieningen commissieleleden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2023 29-03-2018 Gewijzigde verordening

05-04-2023

gmb-2023-156160

Raadsbesluit d.d. 5 april 2023, nr. 15/2023
01-01-1996 01-09-2023 Aanpassing

17-04-2013

Gemeenteblad 2013-072

Raadsvoorstelnummer 49/2013