Regeling vervallen per 01-01-2016

Regels subsidieverstrekking SmpG Cultuur en Erfgoed 2013

Geldend van 01-09-2014 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regels subsidieverstrekking SmpG Cultuur en Erfgoed 2013
Citeertitel Regels subsidieverstrekking SmpG Cultuur en Erfgoed 2013
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp subsidies, natuur en landschap, cultuur
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Subsidieregeling Meerjarenprogramma's Gelderland 2012, artikel 3.6.
  2. Algemene subsidieverordening Gelderland 1998, artikelen 1.5 en 2.1 en paragraaf 4.1.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage 1 Aanvraagformulier behorende bij de Regels subsidieverstrekking Cultuur en Erfgoed SmpG 2013, besluit van 4 juni 2013, zaaknummer 2012-020928 is te vinden in Provinciaal Blad van 5 juni 2013: PB2013/106 Bijlage 1: bijlage

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2014 01-01-2016 Wijziging regeling

19-08-2014

Provinciaal Blad 2014, nr. 1799

zaaknummer 2012-020928
17-09-2013 01-09-2014 Wijziging regeling

10-09-2013

Provinciaal Blad, 2013/173

zaaknummer 2013-020928
06-06-2013 03-06-2013 17-09-2013 Nieuwe regeling

04-06-2013

Provinciaal Blad, 2013/106

zaaknummer 2013-020928