Nadere regels reclame op sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) Gemeente Westland

Geldend van 02-08-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels reclame op sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) Gemeente Westland
Citeertitel Nadere regels sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) Gemeente Westland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 156
  2. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:10

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 9 bevat een overgangsrecht.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2014 art. 3, 9, 11, 12, 13

01-07-2014

Gemeenteblad Westland, 25-07-2014

Gbw, 2014, 18
21-06-2013 02-08-2014 nieuwe regeling

29-01-2013

Gemeenteblad Westland, 20-06-2013

Gbw, 2013, 29