Regeling vervallen per 24-12-2019

Beleidsregels Schulddienstverlening Uden

Geldend van 12-06-2013 t/m 23-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Schulddienstverlening Uden
Citeertitel Beleidsregels Schulddienstverlening Uden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening art 2&3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ter uitvoering raads- en collegebesluit van resp. 28 juni en 22 mei 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2013 24-12-2019 Nieuwe regeling

22-05-2012

Infopagina 12-06-2013

N.v.t.