Nota Speelautomaten

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota Speelautomaten
Citeertitel Nota Speelautomaten
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Recht Veiligheid en Handhaving
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen Va speelautomaten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002 Onbekend

01-12-2001

Zandvoortse Courant

Onbekend