Aansluitverordening riolering 2011

Geldend van 03-11-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aansluitverordening riolering 2011
Citeertitel Aansluitverordening riolering 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149 Gemeentewet
  2. artikel 10.33 Wet Milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2011 Nieuewe regeling (tevens intrekking van Aansluitverordening riolering 2006)

04-10-2011

Weekblaf Parkstad

2011/51602