Reglement Verkeerscommissie Zeewolde

Geldend van 30-03-1995 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement Verkeerscommissie Zeewolde
Citeertitel Reglement Verkeerscommissie Zeewolde
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het op 30 mei 1984 vastgestelde Reglement, regelende de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de Verkeerscommissie Zeewolde. Datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-1995 nieuwe regeling

30-03-1995

Onbekend.

V028