Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012

Geldend van 22-12-2012 t/m 04-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012
Citeertitel Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Milieu, leefomgeving
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Ontgrondingenwet
  2. Waterwet
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. Wet geluidhinder
  5. Wet milieubeheer
  6. Wet bodembescherming
  7. Wegenwet
  8. Wegenverkeerswet 1994
  9. Algemene wet bestuursrecht
  10. Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoofdstuk 13 bevat overgangsbepalingen. Deze verordening vervangt de Verordening voor de fysieke leefomgeving (VFL).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2018 15-03-2019 artikel 1.1, 10d.1, 10d.2, 10d.3, 10d.4, 10d.5, 10d.6, 10d.7, 11.2, hoofdstuk 10D

18-04-2018

prb-2018-3137

2168041
09-01-2018 03-05-2018 artikel 1.1, 5.19, 5.16, 10b.1, 10b.2, 10b.3, 10b.4, 10b.5, 10b.6, 10b.7, 10b.8, 10b.9, 10b.10, 10b.11, 10b.12, 10b.13, 10b.14, 10b.15, 10b.16, 10c.1, 10c.2, 10c.3, 10c.4, 10c.5, 10c.6, 10c.7, 10c.8, 10c.9, 11.2, hoofdstuk 10B, 10C, bijlage 3

13-12-2017

prb-2018-110

2141194
01-01-2017 09-01-2018 artikel 1.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, bijlage IV

07-12-2016

prb-2016-6751

1975807
01-12-2016 15-07-2016 31-12-2016 artikel 1.1, 4.1, 4.7, 4.11, 4.14

22-11-2016

prb-2016-6485

1984460
15-07-2016 30-11-2016 artikel 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.17, 4.19, 5.15, 5.20, 6.1, 6.2, 8.2, 8.4, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.3, 13.10, titel 4.4, 4.5, bijlage I, IV,

29-06-2016

Provinciaal blad 2016, 35

1909085
01-03-2015 15-07-2016 art. 1.1, 3.1, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18, 5.19, 5.20, 8.2, 8.4, 10a.1, bijlage III, IV, VI

18-02-2015

Provinciaal Blad, 2015, 04

Statenvoorstel 1690859
05-12-2013 01-03-2015 hoofdstuk 10, titel 10.1, art. 1.1, 10.1, 10,2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, bijlage IV, V, toelichting

05-06-2013

Provinciaal Blad, 2013, 42

Statenvoorstel 1481326
22-12-2012 05-12-2013 nieuwe regeling

12-12-2012

Provinciaal Blad, 2012, 37

Statenvoorstel 1351828