Regeling vervallen per 15-03-2019

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels over de fysieke leefomgeving Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012

Geldend van 03-05-2018 t/m 14-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels over de fysieke leefomgeving Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012
Citeertitel Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-60544 exb-2018-60545 exb-2018-60546 exb-2018-60547 exb-2018-60548 exb-2018-60549 exb-2018-60550 exb-2018-60551 exb-2018-60552 exb-2018-60553 exb-2018-60554 exb-2018-60555 exb-2018-60556 exb-2018-60557 exb-2018-60558 exb-2018-60559 exb-2018-60560 exb-2018-60561 exb-2018-60562 exb-2018-60563 exb-2018-60564 exb-2018-60565 exb-2018-60566 exb-2018-60567 exb-2018-60568 exb-2018-60569 exb-2018-60570 exb-2018-60571 exb-2018-60572 exb-2018-60573 exb-2018-60574 exb-2018-60575 exb-2018-60576 exb-2018-60577 exb-2018-60578 exb-2018-60579 exb-2018-60580 exb-2018-60581 exb-2018-60582 exb-2018-60583 exb-2018-60584 exb-2018-60585 exb-2018-60586 exb-2018-60587 exb-2018-60588 exb-2018-60589

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Waterwet
  2. wet Wet ruimtelijke ordening
  3. ministeriele-regeling Regeling burgerluchthavens
  4. wet Luchtvaartwet
  5. wet Algemene bestuursrecht
  6. wet Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijzigingen in artikel 5.16, bijlage 3 en de kaarten 1.1, 1.2 en 5.26 treden op een nog door Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2018 15-03-2019 artikel 1.1, 10d.1, 10d.2, 10d.3, 10d.4, 10d.5, 10d.6, 10d.7, 11.2, hoofdstuk 10D

18-04-2018

prb-2018-3137

2168041
09-01-2018 03-05-2018 artikel 1.1, 5.19, 5.16, 10b.1, 10b.2, 10b.3, 10b.4, 10b.5, 10b.6, 10b.7, 10b.8, 10b.9, 10b.10, 10b.11, 10b.12, 10b.13, 10b.14, 10b.15, 10b.16, 10c.1, 10c.2, 10c.3, 10c.4, 10c.5, 10c.6, 10c.7, 10c.8, 10c.9, 11.2, hoofdstuk 10B, 10C, bijlage 3

13-12-2017

prb-2018-110

2141194
01-01-2017 09-01-2018 artikel 1.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, bijlage IV

07-12-2016

prb-2016-6751

1975807
01-12-2016 15-07-2016 31-12-2016 artikel 1.1, 4.1, 4.7, 4.11, 4.14

22-11-2016

prb-2016-6485

1984460
15-07-2016 30-11-2016 artikel 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.17, 4.19, 5.15, 5.20, 6.1, 6.2, 8.2, 8.4, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.3, 13.10, titel 4.4, 4.5, bijlage I, IV,

29-06-2016

Provinciaal blad 2016, 35

1909085
01-03-2015 15-07-2016 art. 1.1, 3.1, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18, 5.19, 5.20, 8.2, 8.4, 10a.1, bijlage III, IV, VI

18-02-2015

Provinciaal Blad, 2015, 04

Statenvoorstel 1690859
05-12-2013 01-03-2015 hoofdstuk 10, titel 10.1, art. 1.1, 10.1, 10,2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, bijlage IV, V, toelichting

05-06-2013

Provinciaal Blad, 2013, 42

Statenvoorstel 1481326
22-12-2012 05-12-2013 nieuwe regeling

12-12-2012

Provinciaal Blad, 2012, 37

Statenvoorstel 1351828