Telecommunicatieverordening gemeente Nieuwegein

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Telecommunicatieverordening gemeente Nieuwegein
Citeertitel Telecommunicatieverordening gemeente Nieuwegein
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 4, 5

25-01-2024

gmb-2024-12779

Onbekend.
16-02-2012 01-01-2012 01-01-2024 art. 5, toelichting

01-02-2012

De Molenkruier, 15-02-2012

2011-444