Regeling vervallen per 25-04-2019

Privacyreglement woonruimteverdeling Holland Rijnland

Geldend van 01-01-2011 t/m 24-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Privacyreglement woonruimteverdeling Holland Rijnland
Citeertitel 'Privacyreglement Woonruimteverdeling Holland Rijnland''
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Geen.
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 25-04-2019 Onbekend

03-12-2010

Gemeentelijke huis aan huisbladen deelnemende gemeenten

10/ 1800