Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant

Geldend van 25-10-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant
Citeertitel Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieubeheer, subsidies, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-41961 exb-2016-41962 exb-2016-41963 exb-2016-41964

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art.105 en art. 143
  2. Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
  3. Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, art. 107 en art. 108

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde Staten hebben op 27 november 2012 besloten tot vaststelling van de Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant (Provinciaal Blad, 2013, 2), welke in werking zou treden op een later te bepalen tijdstip. Op 19 maart 2013 hebben Gedeputeerde Staten, onder intrekking van hun besluit van 27 november 2012, besloten tot vaststelling van de subsidieregeling, thans met inbegrip van de datum van inwerkingtreding welke is gekoppeld aan de datum van inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. Daarbij is tevens een wijziging in de regeling opgenomen m.b.t. het aspect staatssteun.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement Adviescommissie Landschappen van Allure Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2013 Art. 8, 9, 10, 15

22-10-2013

Provinciaal Blad, 2013, 148

3455888
01-04-2013 25-10-2013 Nieuwe regeling

19-03-2013

Provinciaal Blad, 2013, 50

3106584 / 3349539