Regeling vervallen per 11-10-2014

Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota 2010, eerste herziening 2013, en de nota Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010, eerste herziening 2013

Geldend van 13-03-2013 t/m 10-10-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Spijkenisse
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota 2010, eerste herziening 2013, en de nota Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010, eerste herziening 2013
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 12a, lid 1
  2. Woningwet, ar. 1, onder n.
  3. Gemeentewet, art. 84

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. De bij dit besluit vastgestelde nota's zijn als binnenregelingen opgenomen onder hun eigen titels 2. Dit besluit vervangt de nota's bij het Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota Spijkenisse c.a. 3. De bij dit besluit vastgestelde nota's zijn vervangen door de Welstandsnota Spijkenisse 2010, tweede herziening 2014 en de Nota Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010, tweede herziening 2014 waardoor dit raadsbesluit is vervallen met ingang van de datum waarop de nota's in werking zijn getreden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2013 11-10-2014 nieuwe regeling

20-02-2013

Weekblad Spijkenisse, 05-03-2013

13.R.00009