Regeling vervallen per 11-10-2014

Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota 2010, eerste herziening 2013, en de nota Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010, eerste herziening 2013

Geldend van 13-03-2013 t/m 10-10-2014

Intitulé

Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota 2010, eerste herziening 2013, en de nota Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010, eerste herziening 2013

De raad der gemeente Spijkenisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2013;

besluit:

 • 1.

  te verklaren dat de ingediende zienswijze tijdig is ingediend, maar niet leidt tot een aanpassing van de nota “Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010, eerste herziening 2013”;

 • 2.

  vast te stellen de "Welstandsnota Spijkenisse 2010, eerste herziening 2013";

 • 3.

  vast te stellen de nota "Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010, eerste herziening 2013;

 • 4.

  de inwerkingtreding van de “Welstandsnota Spijkenisse 2010, eerste herziening 2013” en de nota “Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand, eerste herziening 2013” te bepalen op 8 dagen na publicatie;

 • 5.

  de “Welstandsnota Spijkenisse 2010” en de nota “Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010” in te trekken na inwerkingtreding van de bovenstaande nota’s 2013;

 • 6.

  de plaatsvervangende leden van de welstandscommissie te herbenoemen tot 1 januari 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Spijkenisse d.d. 20 februari 2013

de griffier,
H.C. Landheer
de voorzitter,
M. Salet