Peilbesluit Haarzuilens

Geldend van 28-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Peilbesluit Haarzuilens
Citeertitel Peilbesluit Haarzuilens
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagen exb-2022-58355 exb-2022-58356

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet, artikel 5.2
  2. Invoering Waterwet, artikel 2.39
  3. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, artikelen 4.4 tot en met 4.8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging 5 oktober 2022: In de bijlage treft u aan het pdf-bestand van de bij dit besluit behorende kaart "Peilbesluitkaart Haarzuilens" d.d. 7-6-2022. De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen is niet digitaal beschikbaar, maar kunt u op afspraak inzien in het waterschapskantoor. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 22-9-2010 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2010/8; Vs, WoC, OU 2-2-2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2022 art. 1, 3, 4, 6

05-10-2022

wsb-2022-11669

1887817
10-02-2011 28-10-2022 nieuwe regeling

22-09-2010

Wsb 2010/8; Vs, WoC, OU 2-2-2011

276296