Verordening aansluit- en lozingsvergunningen

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Scheldestromen
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening aansluit- en lozingsvergunningen
Citeertitel Aansluitverordening
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu – water
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 78 en 85
  2. Wet verontreiniging oppervlaktewateren, art. 1, tweede lid, 34
  3. Wet milieubeheer, 21.7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 9-12-2003 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2004 Hoofdstuk III, art. 14, lid 1

09-12-2003

onbekend

20030010503
01-09-1997 01-01-2003 nieuwe regeling

01-07-1997

onbekend

1997/4876