Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening rekenkamercommissie

Geldend van 02-04-2016 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 23-03-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Brabantse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening rekenkamercommissie
Citeertitel Verordening rekenkamercommissie Waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 78
  2. Waterschapswet, art. 56

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2016 23-03-2016 01-01-2024 art. 3

23-03-2016

Waterschapsblad 2016, 2352

15IT034392
01-01-2010 02-04-2016 onbekend

09-12-2009

Waterschapsblad 2009 no. 43

09I003158