Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009
Citeertitel Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu, bestuur en recht
Eigen onderwerp milieu – water
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene regels, nadere regels en verplichtingen i.v.m. Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2009 nieuwe regeling

17-12-2009

Publicatieblad,2009, 12

Onbekend.