Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard

Geldend van 06-12-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard
Citeertitel Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard 2012
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp OVERHEID.modelverordeningenDomein
Externe bijlagen exb-2018-9176 exb-2018-9177 exb-2018-9178 exb-2018-9179 exb-2018-9180 exb-2018-9181

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening, vervalt de Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard, zoals vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van 25 november 2009. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 28-11-2012 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: IJssel- en Lekstreek 2012, 49

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2012 nieuwe regeling

28-11-2012

IJssel en Lekstreek 2012, 49

vv.28nov2012
22-12-2009 06-12-2012 nieuwe regeling

25-11-2009

IJssel- en Lekstreek, week 51 van 2009

-