Regeling vervallen per 01-01-2023

Kwijtscheldingsverordening Waterschap Rijn en IJssel

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Kwijtscheldingsverordening Waterschap Rijn en IJssel
Citeertitel Kwijtscheldingsverordening Waterschap Rijn en IJssel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp WATERSCHAP.regelingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 144, lid 3
  2. Waterschapswet. art. 144, lid 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010 01-01-2023 nieuwe regeling

19-11-2009

Publicatieblad, 2009, 07

Onbekend.