Verkeersbesluit vaarwegen Waterschap de Dommel 2010 herziene versie van 25 januari 2011

Geldend van 05-02-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap De Dommel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verkeersbesluit vaarwegen Waterschap de Dommel 2010 herziene versie van 25 januari 2011
Citeertitel Verkeersbesluit vaarwegen Waterschap De Dommel 2010 herziene versie van 25 januari 2011
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp verkeer – water
Externe bijlagen exb-2018-17968

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Scheepvaartverkeerswet, art. 1, lid 1
  2. Scheepvaartverkeerswet, art. 5
  3. Scheepvaartverkeerswet, art. 6
  4. Scheepvaartverkeerswet, art. 7
  5. Scheepvaartverkeerswet, art. 8
  6. Binnenvaartpolitiereglement
  7. Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, art. 13
  8. Aanwijzingsbesluit van provinciale staten van de provincie Noord-Brabant van 26 maart 1999

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Verkeersbesluit vaarwegen Waterschap De Dommel 2003.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2011 herziene versie

25-01-2011

Brabants Dagblad, 7-2-2011

I2459
07-06-2010 05-02-2011 nieuwe regeling

11-05-2010

Brabants Dagblad

B-10-00242
28-02-2003 07-06-2010 nieuwe regeling

26-02-2003

Brabants dagblad, 28 februari 2003

Waterschapsblad 03-11