Regeling vervallen per 01-01-2009

Verordening op de waterschapsomslagen 2002

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2008

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening op de waterschapsomslagen 2002
Citeertitel Verordening op de waterschapsomslagen 2002
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 110
  2. Waterschapswet, art. 113

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening op de waterschapsomslagen 2002 is ingetrokken met ingang van 1 januari 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007 01-01-2009 nieuwe regeling

01-01-2007

Publicatieblad, 2006, 03

Onbekend.