Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleid arrangementen toeristenbelasting

Geldend van 26-09-2005 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleid arrangementen toeristenbelasting
Citeertitel Beleid arrangementen toeristenbelasting
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Herhaling van publicatie heeft plaatsgevonden op 11 maart 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2005 01-01-2022 Onbekend

08-07-2005

Brief 2005-13192 en Veluws Nieuws 11-03-2013

2005-09331