Beleidsnota; Resultaat met subsidie; Subsidiebeleid provincie Zeeland

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsnota; Resultaat met subsidie; Subsidiebeleid provincie Zeeland
Citeertitel Beleidsnota; Resultaat met subsidie; Subsidiebeleid provincie Zeeland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23 en 4:81 Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 Nieuwe regeling

23-11-2012

Provinciaal Blad, 2012, 34

12016145