Regeling vervallen per 01-01-2021

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geldend van 07-02-2013 t/m 31-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Leerdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2013 01-02-2013 01-01-2021 nieuwe regeling

07-12-2012

Kontakt, 06-02-2013

Z12-01387