Nadere regels voor het inzamelen van geld en goederen

Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voor het inzamelen van geld en goederen
Citeertitel Nadere regels voor het inzamelen van geld en goederen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland, art. 5:13

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Beleidsregels voor het verstrekken van vergunningen voor inzamelingsacties van geld en goed d.d. 1 januari 2003.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2009 nieuwe regeling

24-02-2009

Gemeenteblad, 2009, 6

Geen