Nadere regels voor het plaatsen van uitstallingen

Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voor het plaatsen van uitstallingen
Citeertitel Nadere regels uitstallingen Steenwijkerland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening (APV), art. 2:10, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tegelijkertijd (d.d. 1 maart 2009) worden de onderdelen over uitstallingen in het reclamebeleid Steenwijkerland buiten de binnenstad van Steenwijk en de algemene richtlijnen toetsing reclameaanvragen binnenstad Steenwijk, opgenomen in de Welstandsnota gemeente Steenwijkerland.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2009 nieuwe regeling

24-02-2009

Gemeenteblad, 2009, 5

Geen