Nadere regels voor het plaatsen van driehoeksreclameborden

Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voor het plaatsen van driehoeksreclameborden
Citeertitel Nadere regels driehoeksreclameborden Steenwijkerland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening (APV), art. 2:10, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tegelijkertijd (d.d. 1 maart 2009) worden de onderdelen over driehoeksreclameborden/aankondigingsborden in het reclamebeleid Steenwijkerland buiten de binnenstand van Steenwijk en de algemene richtlijnen toetsing reclameaanvragen binnenstad Steenwijk, opgenomen in de Welstandsnota gemeente Steenwijkerland, ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2009 nieuwe regeling

24-02-2009

Gemeenteblad, 2009, 4

Geen