Regeling vervallen per 01-01-2023

Instellingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorschoten en het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde)

Geldend van 01-09-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorschoten en het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde)
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vasteld door de burgemeester van de gemeente Voorschoten en de burgemeester van de gemeente Wassenaar.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2021 01-01-2023 artikel 5

29-06-2021

gmb-2021-243311

Z/20/049513 en Z/20/049514
01-01-2018 01-09-2021 Wijziging artt. 4, 9, 19, 31

26-09-2017

stcrt-2017-73831

Onbekend.
01-01-2016 01-01-2018 art. 5, 19, 24, 25, 31, 32, 33

08-12-2015

Staatscourant nr. 48075, 22-12-2015

onbekend
01-01-2013 01-01-2016 nieuwe regeling

06-11-2012

Staatscourant jaargang 2012, nr. 26406; De Wassenaarder, 24-12-2012; Groot Voorschoten, 20-12-2012

geen