Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels voor ligplaatsen en afmeervoorzieningen Nadere regels voor ligplaatsen en afmeervoorzieningen in provinciale vaarwegen van Flevoland

Geldend van 30-12-2017 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels voor ligplaatsen en afmeervoorzieningen Nadere regels voor ligplaatsen en afmeervoorzieningen in provinciale vaarwegen van Flevoland
Citeertitel Nadere regels voor ligplaatsen en afmeervoorzieningen in provinciale vaarwegen van Flevoland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp leefomgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 7.9 Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling is ingetrokken bij het besluit bekendgemaakt in het Provinciaal blad 2022,1589.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2017 01-01-2024 artikel 4.2, bijlage 3

19-12-2017

prb-2017-6159

2157930
01-10-2016 30-12-2017 paragraaf 2.2, 2.3.2, 2.3.3, 3.3, 3.4.1, artikel 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.25.2, bijlage 3

20-09-2016

Provinciaal Blad 2016, 5298

1966210
01-02-2013 01-10-2016 nieuwe regeling

08-01-2013

Provinciaal Blad 2013, 01

collegevoorstel 1369271