Regeling vervallen per 15-06-2023

Gedragscode voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, en collegeleden gemeente Beesel 2012

Geldend van 01-01-2013 t/m 14-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gedragscode voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, en collegeleden gemeente Beesel 2012
Citeertitel Gedragscode voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, en collegeleden gemeente Beesel 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 15, lid 3
  2. Gemeentewet, art. 41c, lid 2
  3. Gemeentewet, art. 69, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. Deze regeling is vervangen door de Gedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers gemeente Beesel 2023 en de Gedragscode voor burgemeester en wethouders gemeente Beesel 2023, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel op 5 juni 2023

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 15-06-2023 nieuwe regeling

17-12-2012

Gemeenteblad, 2012, 52b

Onbekend.