Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zandvoort

Geldend van 01-09-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zandvoort
Citeertitel Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zandvoort
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur en gemeentelijke dienstverlening
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Burgelijk wetboek, boek 5, art. 5 t/m 12
  2. Algemeen Wet Bestuursrecht, art. 4, lid 81
  3. Gemeentewet, art. 160, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een regeling die onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester is opgesteld. De regeling is op 21 augustus 2012 in het college van burgemeester en wethouders besproken en bekrachtigt.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2012 Onbekend

10-08-2012

Zandvoortse Courant, datum 13 september 2012

Z2012-001712, registratienummers 2012/06/001538 en 2012/06/001519.