Regeling vervallen per 29-12-2022

Algemeen delegatiebesluit Druten 2013

Geldend van 09-06-2016 t/m 28-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemeen delegatiebesluit Druten 2013
Citeertitel Algemeen delegatiebesluit Druten 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur en recht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 10, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Alle voorgaande delegatiebesluiten komen hiermee te vervallen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2016 29-12-2022 Wijziging van artikel 5, lid 2

02-06-2016

Publicatie elektronisch Gemeenteblad op 8 juni 2016

n.v.t.
14-04-2016 09-06-2016 Wijziging van artikel 5, lid 3 en toevoeging bijlage 1

28-05-2015

Publicatie elektronisch Gemeenteblad op 3 juni 2015

n.v.t.