Regeling vervallen per 06-07-2016

Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m 05-07-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee
Citeertitel Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.23, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Afvalstoffenverordening gemeente Dirksland 2010; de Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009; de Afvalstoffenverordening gemeente Middelharnis 2010; de Afvalstoffenverordening gemeente Oostflakkee. Artikel 28 bevat een overgangsbepaling.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 27 november 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2013 06-07-2016 nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z-13-00347