Verordening elektronische verzending Noord-Brabant

Geldend van 12-12-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening elektronische verzending Noord-Brabant
Citeertitel Verordening elektronische verzending Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 105
  2. Provinciewet, art. 143
  3. Provinciewet, art. 145

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2012 01-02-2012 Nieuwe regeling

07-12-2012

Provinciaal Blad, 2012, 278

Statenvoorstel 70/12