Regeling vervallen per 01-01-2016

Algemene Subsidieverordening Gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening Gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Gemeente Gilze en Rijen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingetrokken per 1-1-2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010 01-01-2016 nieuwe regeling

02-11-2009

Weekblad Gilze en Rijen, 25-11-2009

Onbekend