Regeling vervallen per 01-06-2015

Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2012 (APV 2012)

Geldend van 13-12-2012 t/m 31-05-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Eindhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2012 (APV 2012)
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2012 (APV 2012)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2012 01-06-2015 Nieuwe regeling

04-12-2012

Gemeenteblad 2012, nr. 56

RA12032348