Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Middelburg

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Middelburg
Citeertitel Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Middelburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Burgerlijk Wetboek, boek 5 art. 5 t/m 12
  3. Gemeentewet, art. 160, eerste lid, aanhef en sub e

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012 Nieuwe regeling

25-09-2012

De Faam, 03-10-2012

Zaaknummer 38724