Uitvoeringsbesluit Uitstallingen in de gemeente Rijswijk 2012 en Beleidsregels ontheffingen

Geldend van 08-06-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijswijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Uitstallingen in de gemeente Rijswijk 2012 en Beleidsregels ontheffingen
Citeertitel Uitstallingenbeleid 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:10.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2012 nieuwe regeling

22-05-2012

Groot Rijswijk, 7 juni 2012

Onbekend