Regeling vervallen per 01-01-2013

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Waalwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 01-01-2013 Nieuwe regeling

13-09-2012

Gemeenteblad, 27-09-2012

2012/036