2012-14 Verordening werkgeverscommissie Maassluis 2012

Geldend van 12-10-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 2012-14 Verordening werkgeverscommissie Maassluis 2012
Citeertitel 2012-14 Verordening werkgeverscommissie Maassluis 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 83, eerste lid
  2. Gemeentewet, artikel 87
  3. Gemeentewet, artikel 107
  4. Gemeentewet, artikel 156
  5. Algemene wet bestuursrecht
  6. Ambtenarenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De raad is de werkgever van de griffie(r) en zal de daaruit voortvloeiende verplichtingen en taken moeten uitvoeren. Om pragmatische redenen is het aan te bevelen een werkgeverscommissie in te stellen bestaande uit een aantal leden van de raad. Deze werkgeverscommissie krijgt tot taak een deel van de werkgeversrol voor de griffie(r) uit te voeren.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2012 Onbekend

25-09-2012

De Schakel

ADV-12-01076