Regeling vervallen per 03-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent afvalstoffen (Afvalstoffenverordening 2009)

Geldend van 25-12-2020 t/m 02-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent afvalstoffen (Afvalstoffenverordening 2009)
Citeertitel Afvalstoffenverordening 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur, milieu en beheer openbare ruimte
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet milieubeheer, art. 10.23
  2. artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2020 03-01-2024 artikel 3

21-12-2020

gmb-2020-348231

Onbekend.
02-08-2019 25-12-2020 artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toelichting

10-07-2019

gmb-2019-192765

Onbekend.
01-01-2018 02-08-2019 Art. 17, toelichting op artt. 17, 22 en 23

27-09-2017

Gemeenteblad 2017, 175977

-
16-04-2012 01-10-2010 01-01-2018 Art. 1, 2, 23 en toelichting

02-07-2009

Gemeenteblad 2012, afd. 3A, nr. 41/146

Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 146
01-11-2009 16-04-2012 nieuwe regeling

02-07-2009

Gemeenteblad 2009, afd. 3A, nr. 160/375

Gemeenteblad 2009, afd. 1, nr. 375