Verordening op de ambtelijke bijstand Zutphen 2005

Geldend van 20-01-2005 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-01-2005

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de ambtelijke bijstand Zutphen 2005
Citeertitel Verordening op de ambtelijke bijstand Zutphen 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 33, lid 3
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2005 04-01-2005 Nieuwe regeling

03-01-2005

Zutphense Koerier, 19-01-2005

12.706