Regeling vervallen per 06-11-2021

Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Deventer

Geldend van 28-07-2012 t/m 05-11-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Deventer
Citeertitel Beleidsregel Wet Bibob Deventer
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Wet Bibob
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel is eveneens door de burgemeester vastgesteld

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2012 06-11-2021 Onbekend

27-03-2012

Gemeenteblad, 27-07-2012

Onbekend